OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV

WE|DO SK s.r.o., IČO: 08313628 (ďalej len „my“) venujeme ochrane osobných údajov velkú pozornosť. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, najma o našich zákazníkoch, adresátoch zásielok a používateloch nášho webu, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dovodu, na aké účely ich používame, komu ich možeme odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

A.Aké osobné údaje spracovávame?

Keď používáte naše služby, zhromažďujeme rozne typy informácií, například vaše používatelské meno a heslo, vaše kontakty a ďalšie nastavenia. Pri používaní našich služieb pracujeme aj s vaším menom a priezviskom, informáciami o objednaných službách, informáciami o vašich zásielkach a informáciami, ktoré si nastavíte vo svojom účte.

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 1. identifikačné údaje, pod ktorými sa myslia najma meno a priezvisko, uživatelské meno a heslo, IČO a DIČ, ak ste podnikatel' a vaša funkcia v organizácii, ak zastupujete právnickú osobu;

 2. kontaktné údaje, nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najma e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia adresa, fakturačná adresa, váš kontakt na sociálnych sieťach a nastavenia zasielania newsletterov;

 3. vaše nastavenia, pod ktorými sa myslia údaje o vašom účte, najma uložené adresy, nastavenia newsletterov, vaše hodnotenia produktov a služieb a vyplnené dotazníky;

 4. údaje o objednaných službách, ktoré obsahujú najma údaje o prepravovaných zásielkach, ktoré ste si vy alebo vaša spoločnosť u nás objednali, sposob platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;

 5. údaje o vašom správaní na webe, vrátane prípadov, keď používate našu mobilnú aplikáciu, predovšetkým služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, ale aj údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre, ako je operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia, ako aj údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia;

 6. odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, údaje o službách, ktoré vám poskytujeme alebo ktoré si u nás objednávate, údaje o vašom správaní na webe.

 7. údaje súvisiace s využitím call centra alebo návštevou pobočky, ktoré zahrnajú najma záznamy telefonických hovorov s call centrom, identifikáciu správ, ktoré nám posielate, vrátane identifikátorov, ako sú IP adresy, a záznamy z kamerových systémov v pobočkách.

B.Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

Vaše osobné údaje spracovávame v roznych situáciách pre rozne účely. Pokial' používáte našu webovú stránku, ktorá tiež využíva súbory cookies, používame vaše údaje na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Ak sa u nás zaregistrujete, vaše údaje používame na správu vášho účtu a poskytovanie súvisiacich funkcií. Ak si u nás objednáte službu, vaše údaje použijeme na spracovanie vašej objednávky, ochranu našich právnych nárokov a plnenie našich zákonných povinností. Vaše kontaktné a iné údaje používame aj na to, aby sme vám mohli zobraziť a poslať posielať individuálne ponuky. Osobné údaje sme oprávnení spracovávať buď na účely prípravy alebo plnenia zmluvy s vami, dodržovanie zákonných povinností, na účely našich oprávnených záujmov alebo na základe vášho súhlasu.

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje na rozne účely a v roznom rozsahu:

 1. bez vášho súhlasu na účely plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo plnenia zákonnej povinnosti; alebo

 2. a základe vášho súhlasu.

Spracovanie osobných údajov, ktoré možeme vykonávať bez vášho súhlasu, závisí od účelu spracovania a v akej pozícii voči nám vystupujete - či ste len návštevníkom nášho webu, alebo sa u nás zaregistrujete či si u nás objednáte službu. Vaše údaje možeme spracovať aj vtedy, ak ste adresátom zásielky, ktorej prepravu si u nás objednáte, ak s nami komunikujete alebo ak navštívite našu pobočku.

B.1.Využívanie súborov cookies a ďalších technológií

B.1.1. Využívání souborů cookies a dalších technologií

Ak navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Súbor cookie je malý súbor písmen a číslic, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezeranie našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvorte. Tieto súbory cookies sa vymažú v okamihu, keď zatvoríte okno prehliadača. Iné zostávajú vo vašom zariadení po určitú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Cookies do vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.

Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:

 • identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opatovných návštevách, napríklad aby sme si mohli zapamatať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvílu viac variant;

 • zaznamenať, že ste nám udelili súhlas podl'a tohto dokumentu, poprípade či ste napríklad ponúkli účasť v určitom prieskume;

 • na zaistenie bezpečnosti, napríklad na prešetrenie, či niekto nezneužil vaše pripojenie k nášmu webu a nekoná namiesto vás;

 • zaznamenávať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu..

Takéto cookies a ďalšie súbory sú potrebné pre fungovanie našej webovej stránky a na ich používanie nepotřebujeme váš súhlas. Pokial vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby. Konkrétne ide o nižšie uvedené cookies:

Názov

Poskytovateľ

Nástroj

Expirácia

Popis

PHPSESSID

Allegro Retail

6 měsíců

session

Zachováva stav užívatelskej relácie naprieč požiadavkami na stránky.

test_cookie

Google

DoubleClick

1 deň

Používa sa na kontrolu, či prehliadač návštevníka podporuje súbory cookies.

csrf_contao_csrf_token

Allegro Retail

 

session

Zaistenie bezpečnosti.

topMessageClose

Allegro Retail

 

29 dní

Používa sa na ukladanie informácií, keď používatel zatvorí horný panel.

SESS#

Allegro Retail

 

1 deň

Zachováva stavy používatelov medzi požiadavkami na stránku.

test

Allegro Retail

 

30 dní

Používa sa na zistenie, či návštevník prijal kategóriu marketingu v banneri súborov cookie. Tento súbor cookie je nevyhnutný na zabezpečenie súladu s GDPR na webových stránkach.

Okrem toho do vášho zariadenia na základe vášho súhlasu ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú napr. sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehlady a merať účinnosť reklamy alebo vám zobrazovať rozne varianty nášho webu, ak testujeme nové funkcionality. Konkrétne ide o nižšie uvedené cookies:

Názov

Poskytovateľ

Nástroj

Expirácia

Popis

_ga

Google

Google Analytics

2 roky

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky.

_ga_#

Google

Google Analytics

2 roky

Používa sa na zber údajov týkajúcich sa počtu návštev webovej lokality zo strany používatela, ako aj dátumov prvej a poslednej návštevy.

_gat

Google

Google Analytics

1 deň

Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky.

collect

Google

 

session

Používa sa na analýzu údajov o zariadení používatela a jeho správaní na stránkach. Zaznamenáva prechádzenie používatela.

Ak pri návšteve nášho webu kliknete na tlačidlo „Súhlasím a pokračujem“, aby ste si prezreli informácie o používaní a nastaveniach súborov cookies, dávate nám tým súhlas s používaním všetkých uvedených kategórií súborov cookies. Naopak, kliknutím na tlačidlo „Odmietnuť“ nám oznamujete, že si neželáte používať súbory cookies, a v takom prípade budeme ukladať len tie súbory cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku našej webovej stránky. V sekcii Nastavenie súborov cookies možete cookies kedykolvek individuálne upraviť.

Pokial vyššie v tabulke nie je uvedená kratšia doba, osobné údaje zozbierané pomocou súborov cookies uchovávame po dobu 26 mesiacov. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

B.1.2. Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, predávanie údajov reklamným a sociálnym sietiam

Ak navštívite stránku www.wedo.sk, spracovávame údaje o vašom správaní na webe na základe nášho oprávneného záujmu (t. j. bez vášho súhlasu), aby sme mohli:

 • získať informácie, ktoré nám v budúcnosti umožni a webové stránky vylepšiť; naším oprávneným záujmom je zlepšovať naše služby pre vás;

 • vytváranie štatistík a prehladov, predovšetkým sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy; naším oprávneným záujmom je merať efektivitu našej webovej stránky a výdajov na reklamu; z vášho správania na webe možeme získavať ďalšie odvodené údaje a na tento účel ich používať, poprípade možeme pseudonymizované údaje odovzdať našim partnerom pre zúčtovanie provízií, ako je uvedené v časti Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?;

 • testovanie nových funkcií a aplikácií pred ich nasadením, predovšetkým aby sme predišli problémom s funkčnosťou týchto noviniek v skutočnej prevádzke, ktoré by mohli zhoršiť váš zážitok z návštevy nášho webu; naším oprávneným záujmom je bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás;

 • predchádzanie útokom na naše webové stránky a ohrozenie ich funkčnosti, ako aj bezpečnosť vašich údajov; naším oprávneným záujmom je bezproblémové fungovanie našich služieb a bezpečnosť vašich údajov.

Údaje o vašom správaní na webovej stránke nezískavame len zo súborov cookies. Dopíňame ho aj údajmi o:

 • IP adrese vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, ktorú používate na komunikáciu s inými zariadeniami na internete);

 • operačnom systéme, verzii a jazykových nastaveniach vášho zariadenia;

 • prehliadači, ktorý používate vo svojom zariadení, jeho verzii a jazykových nastaveniach;

 • adrese webovej stránky (URL), z ktorej pristupujete na našu webovú stránku.

Osobné údaje pre tieto účely uchovávame po dobu 26 mesiacov.

Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

B.2.Ak použijete našu mobilnú aplikáciu

Ak použijete našu aplikáciu, vykonávame podobné spracovanie ako pri návšteve našej webovej stránky, preto spracovania opísané v časti Ak navštívite našu webovú stránku sa týkajú aj vás, tak ako aj nasledovné spracovanie:

 1. Ak sa u nás zaregistrujete

  Ak použijete našu mobilnú aplikáciu, musíte sa u nás zaregistrovať. V takom prípade vykonávame nasledujúce spracovanie:

  1. Spracovanie na základe plnenia zmluvy

   Ak si vytvoríte účet na používanie mobilnej aplikácie WE|DO, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše aúdaje o službách, ktoré si objednáte (ak si ich od nás objednáte alebo ste príjemcom zásielky) na základe plnenia zmluvy s vami (bez vášho súhlasu), aby sme mohli viesť váš uživatelský účet. Zmluva, na ktorej je založené naše spracovanie, vzniká vytvorením vášho účtu. Pre tento účel osobné údaje používame po dobu existencie vášho účtu, ktorý možete kedykolvek vymazať.

  2. Spracovanie na základe oprávneného záujmu

   Ak si vytvoríte účet na používanie mobilnej aplikácie WE|DO, vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o službách, ktoré si objednáte (ak si ich u nás objednáte alebo ste príjemcom zásielky) a údaje o vašom správaní na webe sú tiež na základe nášho oprávneného záujmu (t. j. bez vášho súhlasu) za účelom:

    • získania informácií, ktoré nám v budúcnosti umožnia zlepšiť služby tak, aby sa vaše nakupovanie u nás stalo ešte lepším, najma aby sme zistili vašu spokojnosť s našimi službami; máme oprávnený záujem zlepšovať naše služby a poskytovať vám individuálne ponuky a cielenú reklamu, ktorú vám možeme posielaťe-mailom, push notifikáciami prostredníctvom aplikácie, textových správ, sociálnych médií, komunikovať ich telefonicky alebo inými elektronickými prostriedkami, posielať vám ich poštou alebo ich zobrazovať na našej webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii; naším oprávneným záujmom je účinne propagovať naše produkty a služby. Aby sme vám mohli prisposobiť našu ponuku, analyzujeme uvedené údaje a získavame z nich ďalšie odvodené údaje, ktoré používame na tento účel (pokial to v nastaveniach mobilnej aplikácie alebo telefónu nevypnete). Tieto údaje používame aj na kategorizáciu našich používatelov do roznych skupín, pričom každá skupina dostáva špecifickú ponuku.

   Túto funkciu možete kedykolvek vypnúť v nastaveniach aplikácie alebo vášho mobilného telefónu.

   Na základe nášho oprávneného záujmu (t. j. bez vášho súhlasu) budeme vaše nastavenia používať aj na testovanie nových funkcií a aplikácií pred ich nasadením, ako je opísané v časti Ak navštívíte náš web.

  3. Spracovanie na základe vášho súhlasu

   Ak nám pri používaní mobilnej aplikácie udelíte súhlas, budeme vám prostredníctvom mobilnej aplikácie zobrazovať reklamu, postupom opísaným v časti Ak navštívite náš web. Svoj súhlas možete kedykolvek odvolať prostredníctvom nastavení mobilnej aplikácie alebo vášho telefónu.

   Ak chcete pri používaní mobilnej aplikácie zobraziť najbližšie výdajné miesta alebo boxy, zobrazíme vám ich na základe polohy odvodenej z vašej IP adresy, ako je opísané v časti Ak navštívite náš web. Ak nám pri používaní mobilnej aplikácie alebo v nastaveniach telefónu poskytnete súhlas, použijeme informácie o polohe získané z vášho telefónu na určenie najbližších výdajných miest alebo boxov. Toto používanie údajov je buď jednorazové, alebo nepretržité v závislosti od nastavení mobilnej aplikácie a vášho telefónu.

B.3.Ak si od nás objednáte prepravu zásielky

Ak si od nás objednáte zásielku, vykonáme nasledujúce spracovanie:

  1. Spracovanie na základe plnenia zmluvy

   Ak si u nás objednáte zásielku ako fyzická osoba, spracovávame vaše identifikačné, kontaktné a objednávkové údaje za účelom prepravy a sledovania zásielky.

   Ak si u nás objednáte zásielku ako zástupca právnickej osoby, spracúvame vaše identifikačné, kontaktné a objednávkové údaje za účelom poskytovania služieb na základe nášho oprávneného záujmu uzatvoriť a plniť zmluvu s osobou, ktorú zastupujete.

   To, že tieto údaje používame za účelom spracovania vašej objednávky znamená, že ich použijeme najma:

   • aby sme s vami mohli komunikovať o prepravovanej zásielke, napríklad zaslať vám jej potvrdenie;

   • pre potrebu platby za prepravu;

   • pre potrebu poskytnutia služby; v tejto súvislosti možeme vaše údajeo dovzdať aj našim ďalším partnerom v oblasti dopravy a poistenia, ako je uvedené v časti Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich poskytujeme?;

   • v súvislosti s reklamáciou prepravy;

   • v súvislosti s akýmikolvek inými žiadosťami, ktoré nám adresujete, napr. prostredníctvom call centra.

Na tento účel používame osobné údaje počas trvania prepravy príslušnej zásielky.

 1. Spracovanie na základe oprávneného záujmu

  Ak si od nás objednáte zásielku, vaše identifikačné, kontaktné a objednávkové údaje uchováme na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu) na ochranu právnych nárokov a našich interných záznamov a kontrol. Naším oprávneným záujmom je ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

  V záujme ochrany právnych nárokov a našich interných záznamov a kontrol spracovávame vaše údaje počas trvania premlčacej lehoty 3 rokov a jeden rok po jej uplynutí, pokial ide o nároky uplatnené na konci premlčacej lehoty. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracúvame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu počas trvania takéhoto konania a po zvyšok premlčacej lehoty po jeho skončení.

  Okrem toho spracúvame vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednaných službách údaje na účely zasielania ponúk e-mailom na základe nášho oprávneného záujmu (t. j. bez vášho súhlasu); naším oprávneným záujmom je propagácia našich produktov a služieb. Osobné údaje na tento účel používame po dobu 6 mesiacov.

  Proti týmto spracovaniam realizovaným na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

 2. Spracovanie v súlade so zákonnými povinnosťami

  Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Pokial' spracovávame vaše osobné údaje priamo z tohto dovodu, nemusíme na takéto spracovanie získať váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné, kontaktné a objednávkové údaje, predovšetkým v súlade s nasledujúcimi zákonmi:

  • zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,

  • zákon č. 324/2011 Zb., o poštovných službách,

  • zákon č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebitela (ak si objednáte prepravu ako fyzická osoba),

  • zákon č. 222/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty,

  • zákon č. 431/2002 Zb., o účtovníctve.

  Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu najviac 10 rokov od vydania posledného dokladu k vašej objednanej službe.

C.Ak sa vy alebo vaša spoločnosť u nás zaregistrujete alebo s nami uzatvoríte zmluvu.

Ak sa chcete zaregistrovať, musíte navštíviť našu webovú stránku, preto podliehate spracovaniu opísanému v časti Ak navštívite našu webovú stránku.

Ak sa vy alebo vaša spoločnosť u nás zaregistrujete alebo s nami uzavriete zmluvu o poskytovaní služieb, vykonávame nasledujúce spracovanie:

 1. Spracovanie na základe plnenia zmluvy

  Ak sa u nás zaregistrujete, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o objednávke (ak si u nás neskor objednáte prepravu) na základe plnenia zmluvy s vami (bez vášho súhlasu), aby sme mohli spravovať váš klientsky účet. Osobné údaje používame na tento účel počas trvania vašej registrácie u nás.

  Ak sa u nás zaregistrujete ako zástupca právnickej osoby, spracúvame rovnaké údaje na rovnaký účel na základe nášho oprávneného záujmu uzavrieť a plniť zmluvu s osobou, ktorú zastupujete.

 2. Spracovanie na základe oprávneného záujmu

  Ak sa u nás zaregistrujete, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše preferencie a údaje o vašich objednávkach (ak si u nás neskor objednáte dopravu) a údaje o vašom správaní pri čítaní webu aj na základe nášho oprávneného záujmu (t. j. bez vášho súhlasu) na účely:

  • získania informácií pre zlepšenie našich služieb v budúcnosti, najma na zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; máme oprávnený záujem pre vás zlepšiť naše služby a

  • poskytovaním ponúk, ktoré vám možeme posielať e-mailom, textovými správami, prostredníctvom sociálnych médií, komunikovať s vami telefonicky alebo inými elektronickými prostriedkami, posielať vám ich poštou alebo ich zobrazovať na našej webovej stránke; naším oprávneným záujmom je účinná propagácia našich produktov a služieb.

  Osobné údaje používame na tento účel počas trvania vašej registrácie u nás a jeden rok po nej.

  Proti tomuto spracovaniu realizovanému na základe oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

C.2.Ak ste adresátom zásielky, ktorej preprava je u nás objednaná

Ak ste príjemcom služby, ktorú ste si u nás objednali, spracúvame vaše identifikačné a kontaktné údaje

 • na základe nášho oprávneného záujmu na účely prípravy, uzavretia a plnenia zmluvy s naším zákazníkom. Plnenie tejto zmluvy je tiež naším oprávneným záujmom;

 • na základe nášho oprávneného záujmu na účely prepravy a sledovania zásielky, pričom naším oprávněným záujmom je plnenie zmluvy s objednávatelom prepravy;

 • na základe nášho oprávneného záujmu k získaniu informácií, na základe ktorých možeme v budúcnosti zlepšovať naše služby, alebo informácie na vytváranie interných štatistík a prehladov; naším oprávneným záujmom je zlepšovať služby pre zákazníkov;

 • na účely plnenia zákonných povinností;

 • zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách;

 • ochrana právnych nárokov a našich interných záznamov a kontrol; našimi oprávnenými záujmami sú ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Na prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom používame vaše osobné údaje po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto lehoty budeme údaje naďalej uchovávať na základe nášho oprávneného záujmu na účely ochrany právnych nárokov a našich interných záznamov a kontrol, a to počas trvania premlčacej lehoty 3 rokov a následne jeden rok v prípade nárokov uplatnených na konci premlčacej lehoty. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracúvame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu počas trvania takéhoto konania a po zvyšok premlčacej lehoty po jeho skončení. Naším oprávneným záujmom je ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Na účely plnenia našich zákonných povinností používame osobné údaje maximálne 10 rokov od vydania posledného dokumentu týkajúceho sa plnenia zmluvy s naším zákazníkom v súvislosti s vašou zásielkou.

Proti tomuto spracovaniu realizovanému na základe oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

C.3.Ak ste pripojený k Partnerskej výdajnej a podacej sieti WE|DO

Ak sa ako fyzická osoba zapojíte do Partnerskej výdajnej a podacej siete, spracovávame vaše osobné údaje na účely realizácie prepravy a sledovania zásielky, vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednaných službách, ktoré vybavujete na účely prijatia, prepravy a výdaja zásielok a na účely plnenia zmluvy uzavretej s vami.

Ak sa zaregistrujete do Partnerskej výdajnej a podacej siete ako zástupca právnickej osoby, spracovávame rovnaké údaje na rovnaké účely na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorení a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme na účely poskytovania služieb našim zákazníkom, znamená, že ich použijeme najma:

 • aby sme s vami mohli komunikovať o prepravovaných zásielkach;

 • na zobrazenie informácií o stave zásielky odosielatelovi a príjemcovi;

 • na účely vyúčtovania platieb za vaše služby;

 • v súvislosti s reklamáciami prepravy a služieb;

 • v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite, napr. pomocou call centra.

Na tento účel používame osobné údaje počas trvania vašej registrácie v Partnerskej výdajnej a podacej sieti WEIDO.

 1. Spracovanie na základe oprávneného záujmu

  Ak sa zaregistrujete v Partnerskej výdajnej a podacej sieti WEIDO, na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu) budeme ukladať aj vaše identifikačné, kontaktné a objednávacie údaje pre objednané služby na účely ochrany právnych nárokov, našich interných záznamov a kontrol. Naším oprávneným záujmom je ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

  V záujme ochrany právnych nárokov a našich interných záznamov a kontrol spracúvame vaše údaje počas trvania premlčacej lehoty 3 rokov a jeden rok po jej uplynutí, pokial ide o nároky uplatněné na konci premlčacej lehoty. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu počas trvania takéhoto konania a po zvyšok premlčacej lehoty po skončení konania.

  Vaše identifikačné, kontaktné a objednávkové údaje spracúvame aj na základe nášho oprávneného záujmu (t. j. bez vášho súhlasu) na účely zasielania newsletterov e-mailom; naším oprávneným záujmom sú informácie o nových produktoch a službách. Osobné údaje používame na tento účel počas trvania spolupráce.

  Proti tomuto spracovaniu realizovanému na základe oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

 2. Spracovanie v súlade so zákonnými povinnosťami

  Aj my musíme plniť určité zákonné povinnosti. Ak spracovávame vaše osobné údaje práve z tohto dovodu, nemusíme na takéto spracovanie získať váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o službách, ktoré si objednáte, aby sme dodržali najma tieto zákony:

  • zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,

  • zákon č. 324/2011 Zb., o poštovných službách,

  • zákon č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebitela (ak si objednáte prepravu ako fyzická osoba),

  • zákon č. 222/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty,

  • zákon č. 431/2002 Zb., o účtovníctve.

  Na tieto účely používame osobné údaje až desať rokov po poslednom dokumente týkajúcom sa spolupráce.

C.4.Ak s nami komunikujete prostredníctvom roznych kanálov

Ak s nami komunikujete prostredníctvom roznych kanálov, najma call centra, e-mailu, chatovacích nástrojov a sociálnych médií, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy komunikácie vrátane nahrávok hovorov na základe nášho oprávneného záujmu (t. j. bez vášho súhlasu) na účely:

 • spracovanie vašich požiadaviek; ak ste si u nás objednali naše služby a vaša požiadavka sa týka objednávky, možeme toto spracovanie vykonať na základe plnenia zmluvy s vami;

 • vybavenia vašich žiadostí; ak ste adresátom zásielky a vaša žiadosť sa týka zásielky, možeme toto spracovanie vykonať na základe oprávneného záujmu;

 • vedenie záznamov o vašich požiadavkách, aby sme mohli skontrolovať, či ich plníme riadne a včas;

 • preukázanie, že sme dostali a vybavili vašu žiadosť, napr. keď u nás uplatníte reklamáciu;

 • analyzovať ich s cielom zlepšiť kvalitu našich služieb.

Na účely súvisiace s poskytováním služieb možeme uchovávať údaje na ochranu právnych nárokov počas premlčacej lehoty 3 rokov a následne jeden rok v prípade nárokov vznesených po uplynutí premlčacej lehoty. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracúvame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu počas trvania takéhoto konania a počas zvyšku premlčacej lehoty po jeho skončení. Na účely analýzy s cielom zlepšiť kvalitu našich služieb uchovávame osobné údaje po dobu 6 mesiacov.

Proti tomuto spracovaniu realizovanému na základe oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

D.Kto spracováva vaše osobné údaje a komu ich odovzdávame?

Vo váčšine prípadov spracovávame vaše údaje ako ich správca na vlastné účely. V takom případe vaše údaje odovzdáme našim partnerom, aby zabezpečili platbu, vyzdvihnutie a prepravu zásielky a ďalšie podrobnosti vašej objednávky. Údaje odovzdávame aj našim spracovatelom, ktorí ich spracúvajú podla našich pokynov. S vaším súhlasom možeme vaše údaje poskytnúť aj reklamným spoločnostiam a spoločenským médiám na zobrazovanie prisposobenej reklamy na iných stránkach.

Všetky vyššie uvedené osobné údaje spracovávame my ako správca. To znamená, že určujeme účely, na ktoré zhromažďujeme vaše osobné údaje, ako sú definované vyššie, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonávanie.

Vaše osobné údaje možeme odovzdať aj iným subjektom, ktoré sú v úlohe správcu, a to:

  • ak ste adresátom služby, ktorá je objednaná u nás, našim partnerom, ktorí sa podielajú na tomto plnení, ako je uvedené v časti Ak ste adresátom zásielky, ktorej preprava je u nás objednaná, konkrétne

   • prepravným partnerom, ako sú:

    Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 613 29 266;

    První novinová společnost a.s., IČO: 457 95 533;

    Raben Logistics Czech s.r.o., IČO: 247 05 128;

    Česká pošta, s.p., IČO: 471 14 983;

    Direct Parcel Distribution SK s. r. o., se sídlem Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovensko;

    Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánská cesta 9, 975 99 Bánská Bystrica, Slovensko;

    WE|DO SK s.r.o., se sídlem Galvaniho 6, 821 04, Bratislava, Slovensko;

    CEVA Logistics Slovakia, s.r.o., se sídlem Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava;

    IN TIME, s.r.o., se sídlem Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka při Dunaji, Slovensko;

    a další uvedení na stránkách naší společnosti.

   • partnerům zajišťujícím pojistné služby v případě řešení pojistné události, jako je:

    RENOMIA, a.s., IČO: 48391301.

Na spracovanie osobných údajov využíváme aj služby ďalších spracovatelov, ktorí spracúvajú osobné údaje len na základe našich pokynov a na účely opísané v sekcii Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?. Takýmito spracovatelmi sú:

  1. naši prevádzkoví partneri;

  2. poskytovatelia cloudových služieb a ďalší poskytovatelia technológií a podpory, ako napríklad spoločnosť Google Ireland Limited, so sídlom Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, Irsko pre Google Workspace a Google Analytics, https://policies.google.com/privacy;

  3. poskytovatelé CRM (Customer Relationship Management) systémů jako je RAYNET s.r.o., IČO: 268 43 820, https://raynet.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/;

  4. provozovatelé marketingových nástrojů, jako je The Rocket Science Group LLC se sídlem 675 Ponce De Leon Ave NE Ste 5000, Atlanta, GA, 30308-2172, Spojené státy americké v rámci služby Mailchimp, nebo společnosti Imper CZ s.r.o., IČO: 285 47 888, v rámci služby Leady https://imper.cz/ochrana-osobnich-udaju/;

  5. poskytovatelia SMS a komunikačných nástrojov, ako napríklad

   O2 Czech Republic a.s., IČO: 601 93 336,

   T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 649 49 681

   Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 257 88 001

   v případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování naší komunikace s vámi.

E.Z akých zdrojov získavame osobné údaje?

Osobné údaje zvyčajne získavame priamo od vás prostredníctvom našej webovej stránky alebo pri komunikácii s vami. Niektoré ďalšie údaje možeme získať aj od našich partnerov, ako sú banky alebo prepravné spoločnosti.

Vo vačšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri objednávaní služieb alebo komunikácii s nami. Ak ste príjemcom zásielky, ktorú prepravujeme, vaše údaje získame od osoby, ktorá si prepravu objednala. Osobné údaje získavame aj priamo od vás sledovaním vášho správania na našej webovej stránke.

Ak si od nás objednáte službu, možeme v súvislosti s plnením zmluvy získať ďalšie informácie o vašich objednávkach od bánk, našich partnerov prevádzkujúcich platobné systémy, partnerov splátkového predaja, partnerov prepravy a našich partnerov na výdajných miestach, napríklad údaj o čísle vášho účtu, úspešnej platbe alebo doručení a prevzatí tovaru.

F.Prenos údajov mimo EÚ

V niektorých prípadoch možeme vaše osobné údaje preniesť aj do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

V rámci přenosu údajov našim spracovateiom uvedeným v časti Kto spracúva vaše osobné údaje a komu ich prenášame? vaše údaje možeme prenášať aj do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany údajov. Takéto prenosy uskutočníme len vtedy, ak sa príslušný spracovatei zaviaže dodržiavať štandardné zmluvné doložky vydané Európskou komisiou, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0914

G.Aké práva máte pri spracovávaní osobných údajov?

V súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte niekolko práv. Ide o právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť, námietku a sťažnosť.

Rovnako ako my máme práva a povinnosti pri spracovávaní vašich osobných údajov, aj vy máte určité práva pri spracovávaní vašich osobných údajov. Tieto práva zahmajú:

Právo na sprístupnenie

Jednoducho povedané, máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, na aký účel, ako dlho, odkiai vaše osobné údaje získavame, komu ich prenášame, kto ich spracováva okrem nás a aké ďalšie práva máte v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov. To sa dozviete v dokumente „Ochrana osobných údajov zákazníkov“. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje spracovávame, možete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracovávame, a ak áno, máte právo na prístup k týmto osobným údajom. V rámci svojho práva na prístup nás možete požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré spracovávame, pričom my vám poskytneme prvú kópiu bezplatne a ďalšie kópie už za poplatok.

Právo na opravu

Mýliť sa je ludské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepřesné alebo neúplné, máte právo na ich opravu alebo doplnenie bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie údajov

V niektorých prípadoch máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje vymažeme bez zbytečného odkladu, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dovodov:

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;

 • odvoláte svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, pričom sa to týka údajov, pre ktoré je váš súhlas potrebný na spracovanie a nemáme žiadny iný dovod, prečo by sme mali tieto údaje naďalej spracovávať;

 • uplatníte svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie v časti Právo namietať proti spracovaniu) v prípade osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov, a my zistíme, že už nemáme žiadne oprávnené záujmy, ktoré by takéto spracovávanie odovodňovali, alebo

 • domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov už nie je v súlade so všeobecne závaznými predpismi.

Majte však na pamati, že aj keď ide o jeden z týchto dovodov, neznamená to, že okamžite vymažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa v skutočnosti neuplatní, ak je spracovanie vašich osobných údajov stále nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti alebo na určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov (pozri časť Prečo spracúvame osobné údaje a čo nás na to oprávňuje?).

Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch možete okrem práva na vymazanie uplatniť aj právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám v určitých prípadoch umožňuje požiadať, aby vaše osobné údaje boli označené a aby tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších spracovatelských operácií - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale na obmedzený čas. Spracovávanie osobných údajov musíme obmedziť, ak:

 • spochybníte správnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, ktoré údaje sú správne;

 • spracovávame vaše osobné údaje bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho,čo potrebujeme spracovať), ale vy by ste pred ich vymazaním uprednostnili obmedzenie týchto údajov (napr. ak očakávate, že nám tieto údaje v budúcnosti aj tak poskytnete);

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na vyššie uvedené účely spracovania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov, alebo

 • namietnete proti ich spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie opísané v nasledujúcej časti Právo namietať proti spracovaniu. Počas obdobia, keď skúmame, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní obmedziť spracovávanie vašich osobných údajov.

Právo na prevoditelnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu (pozri časť Ak nám udelíte súhlas) a na účely plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitatelnom formáte. Aby sme mohli údaje na vašu žiadosť lahko preniesť, može ísť len o údaje, ktoré spracovávame automaticky v našich elektronických databázach.

Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovávaniu osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu (pozri časť Prečo spracovávame osobné údaje a čo nás na to oprávňuje?). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalších krokov; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nemáme závažné oprávněné dovody pokračovať v takomto spracovávaní.

Právo na podanie sťažnosti

Uplatnením vašich práv vyššie uvedeným sposobom nie je dotknuté vaše právo podať sťažnosť příslušnému dozornému orgánu. Toto právo možete uplatniť najma vtedy, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame nezákonne alebo v rozpore so všeobecne závaznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nášmu spracovávaniu osobných údajov možete podať na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko.

H.Ako uplatňovať jednotlivé práva?

Vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov, či už ide o otázky, uplatnenie práva, sťažnosť alebo čokolvek iné, možete kontaktovať nášho poverenca pre ochranu údajov na adrese dpo@wedo.cz.

Loading